Informacja o zamówieniu publicznym

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Poradni oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Suskiego zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ART. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086.) „Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim pełniącej funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie suskim” na rok 2021.
Zachęcamy osoby zainteresowane do zapoznania się z treścią ogłoszenia dostępną na w/w stronach.