Oferta

Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim:

 • Specjalistyczne badania diagnostyczne:
  • psychologiczne,
  • pedagogiczne,
  • logopedyczne.
 • Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy.
 • Terapia (w formie indywidualnej i grupowej):
  • psychologiczna,
  • pedagogiczna,
  • logopedyczna,
  • rodzinna.
 • Doradztwo zawodowe.
 • Wydawanie opinii psychologiczno – pedagogicznych i logopedycznych.
 • Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania.
 • Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Prowadzenie prelekcji, warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Interwencja kryzysowa.
 • Konsultacje specjalistyczne, porady bez badań.
 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Działalność informacyjno-szkoleniowa.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i innych specjalistów.
 • Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.