Aktualności

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim (z oddziałem zamiejscowym w Jordanowie) informuje, iż z uwagi na nadchodzące ferie zimowe, a tym samym przerwę od zajęć edukacyjnych, spotkanie w ramach sieci wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych, przypadające na miesiąc luty odbędzie się wyjątkowo w terminie 28.02.2024r. W pozostałych miesiącach, tj. marzec, kwiecień, maj 2024 r., spotkania będą odbywać się niezmiennie w trzecią środę danego miesiąca o godzinie 10.00. Przypominamy, że na spotkania obowiązują zapisy, których można dokonać telefonicznie w sekretariacie Poradni pod numerem (33) 874-26-06.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim (z oddziałem zamiejscowym w Jordanowie) zaprasza w bieżącym roku szkolnym pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych do udziału w grupie wsparcia. Celem spotkań w ramach tej grupy będzie umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wspólna refleksja nad indywidualnymi przypadkami, z którymi mierzycie się Państwo w Waszej pracy.

Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, w każdą trzecią środę miesiąca, o godzinie 10.00 i będą trwały półtorej godziny. Z uwagi na warunki lokalowe oraz specyfikę pracy w tej grupie ilość miejsc jest ograniczona. Przewidywana ilość osób w grupie – 12 osób. W każdym miesiącu będziemy prowadzić zapisy na dane spotkanie (do 15 dnia każdego miesiąca). Zapisywać się można drogą telefoniczną w sekretariacie Poradni.

Numer telefonu: (33) 8742606.

Prowadzące:

mgr Iwona Sobel (psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim

mgr Anna Mglej (psycholog i psychoterapeuta w procesie certyfikacji).

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim informuje, że SPOTKANIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH w ramach sieci współpracy, odbędzie się w dniu 13.12.2022r. (wtorek) o godz. 12:30  w budynku PPP Maków Podhalański ul. Rynek 8. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim informuje o kolejnym spotkaniu z pedagogami szkolnymi.

Spotkanie odbędzie się dnia 10.05.2022r. na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 8 o godzinie 12.00.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 338742606.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim informuje o kolejnym spotkaniu z pedagogami szkolnymi.

Spotkanie odbędzie się dnia 22.02.2022r. na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 8 o godzinie 12.00.

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany formy spotkań z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Poradni.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 338742606.

Dyrekcja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uprzejmie informuje o godzinach otwarcia Poradni w okresie świątecznym:

27. 12. 2021r. – 8.00 – 16.00

28. 12. 2021r. – 8.00 – 16.00

29. 12. 2021r. – 8.00 – 16.00

30. 12. 2021r. – 8.00 – 16.00

31. 12. 2021r. – 8.00 – 13.00

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w dniu 24 grudnia 2021r. placówka będzie nieczynna. W sprawach pilnych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z Dyrektorem: tel. 607 676 323 lub z zastępcą Dyrektora: tel. 667 020 232 w godz. 8.00 – 13.00.

Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim informuje o terminie konsultacji dla nauczycieli grup dzieci 6-cio letnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które odbędą się:

  • w Makowie Podhalańskim w dniu 29 listopada 2021r. w godzinach 1500-1800.
  • w Jordanowie w dniu 13 grudnia 2021r. w godzinach 1400-1800.

Konsultacje dotyczyć będą problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci z powyższych grup, a także skierowań na ewentualne badania psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne oraz do udziału w grupach terapeutycznych organizowanych przez pedagogów Poradni.

Nauczyciele proszeni są o dostarczenie w tym dniu oceny funkcjonowania wytypowanych do konsultacji dzieci wraz ze zgodą rodziców na jej przeprowadzenie oraz ewentualnie wniosku o badanie lub terapię grupową w przypadku rodziców, którzy wyrażają również zgodę na taką formę pomocy w tut. Poradni (w załączeniu wniosek o badanie/ terapię do wypełnienia przez rodzica).

Prosi się nauczycieli o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Poradnią, celem ustalenia godziny konsultacji

  • w Makowie Podhalańskim do dnia 23 listopada 2021r., tel: 338742606
  • w Jordanowie do dnia 8 grudnia 2021r., tel: 182674785

Prosimy klientów o zapoznanie się z aktualnymi procedurami bezpieczeństwa w Poradni, w związku z epidemią COVID-19.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim informuje o wznowieniu spotkań z pedagogami szkolnymi.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 16.11.2021r. na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim, ul. Rynek 8 o godzinie 12.00.

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany formy spotkań z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Poradni.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 338742606.

Do góry