Strona główna

Jesteśmy z Wami od 1971 roku.

Krótka historia Poradni

W 1971 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Suchej Beskidzkiej utworzyło Powiatową Poradnię Wychowawczo Zawodową w Suchej Beskidzkiej. Dyrektorem Poradni została Pani mgr Alicja Nosalik, pedagog, która pełniła tą funkcję do 1989 roku. Pierwszą siedzibą były dwa pokoje od strony podwórza, znajdujące się w budynku przy ul. Zjednoczenia 23 (obecnie ul. Piłsudskiego – budynek Biblioteki Miejskiej i Prokuratury).

Początkowo Poradnia zatrudniała jednego psychologa Panią mgr Małgorzatę Uras-Gierczyńską, oraz sekretarkę, późniejszego pedagoga w placówce Panią mgr Elżbietę Kukieła.

1 września 1974 r. powstała filia w Stryszawie. Zatrudniała 1 pedagoga Panią Grażynę Kulig oraz 1 psychologa Panią Renatę Stefańską-Klar. Funkcję lokalu pełniła jedna sala lekcyjna.

Przez kilka miesięcy 1976 r. działała również filia Poradni w Jordanowie, gdzie pracowała psycholog Pani Józefa Pochłopień, później wieloletni pracownik Poradni.

Od 1 stycznia 1990 roku nowym dyrektorem Poradni została Pani Małgorzata Uras-Gierczyńska, pełniąc tę funkcję do 2006r.

W roku 1991 Pan Ryszard Listwan, ówczesny burmistrz Suchej Beskidzkiej, doceniając rolę oraz widząc potrzebę rozwoju Poradni znacząco poprawił jej warunki lokalowe przenosząc do innego budynku, przy ul. Batalionów Chłopskich w Suchej Beskidzkiej. Z kolei w 1997r. Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej zaproponowało zmianę lokalizacji Poradni – dawny budynek internatu, a obecnie budynek Starostwa Powiatu Suskiego.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lipca 1993 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zmieniła nazwę na: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej.

W 1999 roku organem prowadzącym Poradni zostało Starostwo Powiatowe co skutkowało znaczącym rozwojem placówki w zakresie kadry, wyposażenia i oferty świadczonych usług.

1 lutego 2000 roku w związku z reformą administracyjną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suchej Beskidzkiej poszerzyła swoją działalność otwierając zamiejscową placówkę w Jordanowie.

Od 2006 do 2021 roku funkcję dyrektora Poradni pełniła psycholog Pani mgr Renata Spisak – Sowa. Od 2021 roku funkcję dyrektora Poradni pełni psycholog Pani mgr Iwona Sobel.

W 2008 roku utworzono stanowisko wicedyrektora, które w latach 2008-2015 pełniła Pani mgr Grażyna Klehr, psycholog pracujący w Oddziale Zamiejscowym w Jordanowie. Od 2015 do 2021 roku funkcję wicedyrektora pełniła psycholog Pani mgr Joanna Czyszczoń. Od 2021 roku funkcję wicedyrektora pełni neurologopeda Pani mgr Agnieszka Mazur.

Decyzją Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2016 roku siedziba Poradni została przeniesiona do Makowa Podhalańskiego.

Zdjęcie przedstawia budynek Poradni w Makowie Podhalańskim.

Obszary naszej działalności

  • Diagnoza,
  • Terapia,
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • Terapia EEG-BIOFEEDBACK,
  • Opieka logopedyczna,
  • Wsparcie nauczycieli,
  • Doradztwo zawodowe,
  • Psychoedukacja,
  • Rehabilitacja.

Jak i kto może zgłosić się do Poradni?

Do poradni mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi od pierwszych miesięcy życia i młodzież ucząca się z terenu powiatu suskiego, a także nauczyciele i wychowawcy ze szkół i placówek z tego terenu.

Terminy spotkań można uzgadniać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu.

W pilnych sprawach prosimy zgłaszać się osobiście do Dyrekcji Poradni.

Usługi świadczone w naszej Poradni są bezpłatne.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!