Szkoła dla rodziców

Drodzy Rodzice, Wychowawcy i Nauczyciele,

Od 2011 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim (z punktem zamiejscowym w Jordanowie) prowadzi zajęcia „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla rodziców, wychowawców, nauczycieli. Zajęcia odbywają się w formie 10-ciu cyklicznych spotkań na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jordanowie, ul. Banacha 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program spotkań wspierających rodzica, wychowawcę, nauczyciela w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi doświadczanymi na co dzień, ale przede wszystkim w nawiązaniu bliskich relacji z dzieckiem.

Zagadnienia objęte programem:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie młodego człowieka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości młodego człowieka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Aktualnie w każdym roku szkolnym prowadzimy dwie edycje zajęć „Szkoły dla rodziców i wychowawców ” – jesienną dla rodziców (w okresie od października do grudnia) i wiosenną dla wychowawców, nauczycieli (od lutego lub marca do maja/czerwca).

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Poradni w Jordanowie lub pod numerem telefonu 18 26 74 785.

Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!