Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim z zamiejscowym punktem w Jordanowie pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w powiecie suskim.

Ośrodek udziela kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzinom.

Do zadań ośrodka należy:

  1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
  3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
  5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu (zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom).

Rodziców zainteresowanych uzyskaniem pomocy prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.