Inne instytucje świadczące pomoc

Poniżej wykaz niektórych instytucji w powiecie suskim i w województwie małopolskim świadczących pomoc dziecku i rodzinie:

Inne instytucje świadczące pomoc
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
Kuratorzy sądowi i sąd rodzinny
Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej
Poradnia – Psychologia kliniczna w ZOZ w Suchej Beskidzkiej
Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia”
Stowarzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach
Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha” w Krakowie
Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie
Szpital Dziecięcy Św. Ludwika w Krakowie
Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej