Sieć współpracy Pedagogów

Zapraszamy pedagogów szkolnych oraz chętnych nauczycieli do udziału w spotkaniach organizowanych przez Poradnię w ramach sieci współpracy. Spotkania mają na celu min. wymianę doświadczeń, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów, upowszechnianie dobrych praktyk, omawianie zmian w przepisach prawa oświatowego.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju planowane jest spotkanie w formie online.

Wkrótce więcej informacji.