Sieć wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim (z oddziałem zamiejscowym w Jordanowie) zaprasza w bieżącym roku szkolnym pedagogów i psychologów szkolnych i przedszkolnych do udziału w grupie wsparcia. Celem spotkań w ramach tej grupy będzie umożliwienie wymiany doświadczeń oraz wspólna refleksja nad indywidualnymi przypadkami, z którymi mierzycie się Państwo w Waszej pracy.

Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, w każdą trzecią środę miesiąca, o godzinie 10.00 i będą trwały półtorej godziny. Z uwagi na warunki lokalowe oraz specyfikę pracy w tej grupie ilość miejsc jest ograniczona. Przewidywana ilość osób w grupie – 12 osób. W każdym miesiącu będziemy prowadzić zapisy na dane spotkanie (do 15 dnia każdego miesiąca). Zapisywać się można drogą telefoniczną w sekretariacie Poradni.

Numer telefonu: (33) 8742606.

Prowadzące:

mgr Iwona Sobel (psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim

mgr Anna Mglej (psycholog i psychoterapeuta w procesie certyfikacji).