Aktualne procedury bezpieczeństwa

Prosimy klientów o zapoznanie się z aktualnymi procedurami bezpieczeństwa w Poradni, w związku z epidemią COVID-19.

Dokumenty do pobrania