Zapraszamy na konsultacje nauczycieli grup dzieci 6-cio letnich

Szanowni Państwo,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim informuje o terminie konsultacji dla nauczycieli grup dzieci 6-cio letnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które odbędą się:

  • w Makowie Podhalańskim w dniu 29 listopada 2021r. w godzinach 1500-1800.
  • w Jordanowie w dniu 13 grudnia 2021r. w godzinach 1400-1800.

Konsultacje dotyczyć będą problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci z powyższych grup, a także skierowań na ewentualne badania psychologiczne, pedagogiczne lub logopedyczne oraz do udziału w grupach terapeutycznych organizowanych przez pedagogów Poradni.

Nauczyciele proszeni są o dostarczenie w tym dniu oceny funkcjonowania wytypowanych do konsultacji dzieci wraz ze zgodą rodziców na jej przeprowadzenie oraz ewentualnie wniosku o badanie lub terapię grupową w przypadku rodziców, którzy wyrażają również zgodę na taką formę pomocy w tut. Poradni (w załączeniu wniosek o badanie/ terapię do wypełnienia przez rodzica).

Prosi się nauczycieli o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Poradnią, celem ustalenia godziny konsultacji

  • w Makowie Podhalańskim do dnia 23 listopada 2021r., tel: 338742606
  • w Jordanowie do dnia 8 grudnia 2021r., tel: 182674785